ورود و خروج اعضای شرکت

ورود و خروج هیأت مدیره
در شرکتهای با مسئولیت محدود و سهامی خاص برای هرگونه تغییر و همچنین ورود و خروج اعضای هیات مدیره لازم است که همه یا اکثریت شرکای شرکت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تشکیل داده و صورتجلسه‌ای تنظیم و امضا نمایند و سپس به اداره ثبت شرکتها تحویل دهند تا نسبت به درج آگهی تغییرات آن اقدام گردد.
همچنین در صورتی که شرکت قصد انجام تغییر در پست‌های مدیران را داشته باشد بایستی جلسه هیأت مدیره تشکیل گردد و پس از تهیه صورتجلسه لازم و امضای آن توسط اعضای هیأت مدیره و تحویل آن به اداره ثبت شرکتها جهت ثبت آگهی اقدام گردد.
لازم به ذکر است که مدت تصدی مدیران در شرکت سهامی خاص حداکثر ۲ سال خواهد بود.


برچسب ها: 

تاریخ: 
محتوا:  ورود و خروج اعضای شرکت
5
star star star star star

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد