هیئت مدیره

هیئت مدیره

هیئت مدیره :
در بدو تاسیس سمت هایی که برای افراد انتخاب میشود عبارت است از :
۱ مدیر عامل ۲- رئیس هیئت مدیره ۳-نایب رئیس هیئت مدیره ۴- عضو هیئت مدیره
که البته مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره الزامی بر فرد بودن و یا زوج بودن افراد نیست.
برای افرادی که مدعی نداشتن هیچ شریکی هستند و می گویند من تنها هستم و شریکی نمی خواهم گزینه هایی مثل مادر ، خواهر ، پدر به عنوان شریک مناسب است.


برچسب ها: 

تاریخ: 
محتوا:  هیئت مدیره
5
star star star star star

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد