علت ثبت شرکت چیست ؟

علت ثبت شرکت چیست ؟

چرایی و علت ثبت شرکت چیست ؟ فعالیت رسمی و قانونی در قالب شرکت، انجام کارها براساس روال عمومی و قانونی نیازمند ثبت شرکت می باشد. جهت قانون مند نمودن و رسمی نمودن انجام کارها، طرح ها و پروژه های مختلف ایجاد یک شرکت آن هم به شکل قانونی جز برنامه های اصلی جهت ایجاد هر کسب و کاری باید قرار گیرد. با توجه به این که فعالیت شرکت به شکلی قانونی انجام می گردد و از سویی مورد حمایت قانون قرار دارد افراد بیشتر تمایل دارند با شرکت ها کار کنند تا افراد حقوقی معمولی. بنابراین ثبت شرکت جز ضروریات هر کسب و کاری محسوب می شود.

جهت انجام هرگونه فعالیت چه به شکل تجاری و چه به صورت غیر تجاری نظم دادن و ساماندهی از طریق ثبت شرکت می تواند مفید واقع گردد و جز الزامات جهت بهره برداری از حقوق قانونی می باشد. بهترین راه برای کارهای سودده و گسترده، سازمان دادن به فعالیت ها به شکل ثبت شرکت می باشد. هر گونه فعالیت تحت عنوان شرکت مزایای زیاد دارد و فعالیت قانون مدار چه به شکل حقیقی و چه به صورت حقوقی نیازمند ثبت شرکت می باشد.

ثبت شرکت و انواع متعدد شرکت

در ایران شرکت ها به ۸ نوع تقسیم می شود و افرادی که قصد ثبت شرکت دارند باید به نوع شرکتی که قصد ثبت آن را خواهند داشت آشنایی داشته باشند. ثبت شرکت سهامی عام ، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی از جمله شرکت های تجاری هستند که هر فرد جهت ثبت شرکت باید با مفهوم هریک از آن ها آشنا شود. جهت ثبت شرکت و انواع متعدد شرکت در ایران باید با هر یک از این بخش ها آشنا بود و براساس قوانین، اساس نامه و شرایط لازم به ثبت آن ها مبادرت نمود. در مطالب بعدی راجع به هر یک از انواع شرکت ها در ایران و مدارک مورد نیاز ثبت شرکت جهت آن ها به طور مفصل تر و تخصصی تر بحث توضیح داده خواهد شد.


برچسب ها: 

تاریخ: 
محتوا:  علت ثبت شرکت چیست ؟
5
star star star star star

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد