شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی است تجاری که بین دو یا چند شریک تاسیس می گردد و ضمانت اجرایی این نوع شرکت تا میزان سرمایه آن میباشد عنوان مسئولیت محدود نیز بنا به این تعریف شکل گرفته .
برای مثال : اگر سرمایه شرکت ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال باشد و این شرکت ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال بدهکار شود شرکاء هر کدام بر اساس درصد خود و تا میزان ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ق مسئولیت باز پرداخت دیون را دارند.
مبنای تقسیم سود و یا درصد شرکت در این نوع شرکتها بر مبنای سهم الشرکه می باشد. حداقل سرمایه برای شرکت مسئولیت محدود تعریف نشده اما عرف ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد.
مثال : علی و محمد در یک شرکت مسئولیت محدود شریک می باشند و سرمایه این شرکت ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال می باشد در نتیجه سهم الشرکه هر یک برابر با ۰۰۰/۲۵۰/۱ ریال (۵۰%) می باشد.

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود

تعداد شرکاء این شرکت محدودیت ندارد اما حداقل آن دو نفر میباشد که این دو نفر باید بالای ۱۸ سال سن داشته باشند در شرایطی خاص این نوع شرکت ها می تواند بین دو نفر که یکی از آن ها صغیر است تشکیل گردد.
برای مثال : فردی با فرزندش میتواند شرکت مسئولیت محدود ثبت کند که به این نوع شرکت های مسئولیتمحدود ((تک هیئت مدیره)) می گویند چون در آن هیئت مدیره تشکیل نمی شود. ضمنا همیشه به جای فرد زیر ۱۸ سال پدر و یا ولی قانونی ایشان امضاء می کنند.
هر شرکتی جهت تاسیس نیازمند اساسنامه ای است. این امر در شرکت مسئولیت محدود هم صدق می کند.
اساسنامه هر شرکت تشکیل شده و در قوانین تجارت و خط مشی های هر شرکت و اختیاراتی است که برای افراد در نظر گرفته میشود.
البته به طور معمول یک سری اساسنامه های چاپی موجود است که شرکاء در بدو تاسیس آنرا امضاء نموده و شرکت به ثبت میرسد که این اساسنامه ها شامل ۲۷ ماده و یک تبصره می باشد.


برچسب ها: 

تاریخ: 
محتوا:  شرکت با مسئولیت محدود چیست؟
5
star star star star star

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد