شاخص های احراز صلاحیت و اهلیت حرفه ای متقاضیان صدور کارت بازرگانی

شاخص های احراز صلاحیت و اهلیت حرفه ای متقاضیان صدور کارت بازرگانی

بر اساس بخشنامه ۷۸۳/۹۰/۶۰ مورخه ۱۶/۰۴/۱۳۹۴ وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت
۱-برای اشخاص حقوقی در حساب جاری حداقل ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال و برای اشخاص حقیقی ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال بعنوان شرط لازم
۲-اسناد معتبر (روزنامه رسمی یا حکم کارگزینی و یا لیست تامین اجتماعی ) مبنی بر تجربه فعالیت در بنگاه های صادراتی، وارداتی و تولیدی به عنوان عضو هیات مدیره ، مدیر عامل ، مدیر بازرگانی (داخلی – خا رجی ) ، مدیر فروش، کارشناس امور بازرگانی ، مدیر امور حقوقی ،در شرکت های دارای عضویت معتبر اتاق تهران به عنوان یکی از شرایط کافی.carde-bazargani
۳-ارائه پروانه بهره برداری ، جواز تاسیس ، کارت شناسایی کارگاه ، پروانه فعالیت صنعتی ، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی ،خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از مراجه ذیربط.
۴-برخورداری از حساب بانکی جاری با گردش مالی حداقل ۲ میلیارد ریال به مدت یکسال متعلق به یکی از اعضای هیات مدیره، مدیرعامل به عنوان یکی از شرایط کافی.
۵-دارا بودن سند مالکیت محل قانونی به نام متقاضی یا اعضای هیات مدیره شخص حقوقی و نیز شخص حقیقی داوطلب دریافت کارت بازرگانی.
۶-حداقل ۶ ماه سابقه عضویت در اتاق تهران و نیز شرکت در دوره های آموزشی اتاق تهران به عنوان یکی از شرایط کافی.
۷-اثبات عملکرد اقتصادی با ارائه مدارکی نظیر ، گزارش فصلی یا اوراق تشخیص مالیاتی یا آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی یا تامین اجتماعی از سوی اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت و یا شخص حقیقی داوطلب دریافت کارت بازرگانی پس از تایید مدیریت امور مالی اتاق تهران بعنوان یکی از شرایط کافی.
۸-دارا بودن سابقه خدمت برای اشخاص حقیقی یا مدیران عامل اشخاص حقوقی متقاضی دریافت کارت بازرگانی که دارای حداقل ۳ سال سابقه کار در ادارات تابعه سازمان امور مالیاتی و گمرک ایران تحت عنوان کارشناس با تایید مدیریت عضویت اتاقتهران و نماینده سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان به عنوان یکی از شرایط کافی.


برچسب ها: 

تاریخ: 
محتوا:  شاخص های احراز صلاحیت و اهلیت حرفه ای متقاضیان صدور کارت بازرگانی
5
star star star star star

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد