دفاتر پلمپ

دفاتر پلمپ

دفاتر پلمپ:
در اجرای ماده ۶ قانون تجارت تمام اشخاصی که طبق ماده ۱ در این قانون تعریف شدند (به جزء کسبه جزء ) مکلف هستند سالانه قبل از شروع سال مالی اقدام به اخذ دفاتر مالیاتی نمایند که شامل دفتر روزنامه و دفتر کل می باشد.اکثر سوالاتی که در پیرامون این دفاتر وجود دارد شامل این است که آیا شرکت ها یا موسساتی که فعالیت نمی کنند مشمول اخذ دفاتر پلمپ هستند یا خیر در جواب باید بدانید : در متن این قانون صراحتا از کلمه تکلیف نام برده شده و چه اشخاص فعالیت داشته باشند و چه نداشته باشند باید قبل از شروع سال مالی اقدام به اخذ نمایند.

دفاتر پلمپ

دفاتر پلمپ

این دفاتر از شعب پست اخذ می گردد و موسسه حقوقی مدیران آماده اخذ این دفاتر برای تمام اشخاص می باشد.


برچسب ها: 

تاریخ: 
محتوا:  دفاتر پلمپ
5
star star star star star

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد