ثبت شرکت تعاونی

    9

    ثبت شرکت تعاونی


    تعريف شرکت تعاوني : به موجب ماده‌ي17 قانون تجارت جمهوري اسلامي ...