ثبت شرکت پیمانکاری چگونه انجام می شود

ثبت شرکت پیمانکاری چگونه انجام می شود

ثبت شرکت پیمانکاری در واقع گروهی است که عملیاتی را به صورت حقوقی و یا حقیقی انجام می دهند که در واقع با حفظ و برگردن گرفتن مسئولیت برای انجام فعالیت های مثل تهیه ، ساخت ، اجرا و غیره با افرادحقیقی و حقوقی قراردادهایی را می بندد. رتبه بندی این قسم شرکت ها بر اساس میزان توانایی آن ها انجام می شود.

به طور کلی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران یازده گروه شرکت پیمانکاری موجود است:

۱٫راه وترابری
۲٫ساختمان

۳٫صنعت و معدن

۴٫کشاورزی

۵٫تاسیسات و تجهیزات

۶٫آب

۷٫کاوش های زمینی

۸٫مرمت آثار باستانی

۹٫نیرو

۱۰٫ارتباطات

۱۱٫نفت و گاز

برای ثبت شرکت پیمانکاری باید توجه داشت که حداقل اعضای شرکت پیمانکاری به صورت سهامی خاص سه نفر است و البته به دو نفر بازرس ( به غیر از اعضای شرکت ) نیز نیاز است و هم چنین سی و پنج درصد سرمایه ی آغازین این شرکت ها حتما باید در یک از بانک ها سپرده گذاری شده باشد که مقدار آن نمی تواند کم تر از صدهزار تومان باشد.

اسناد لازم برای ثبت شرکت پیمانکاری

اسناد مورد نیاز برای ثبت شرکت پیمانکاری عبارتند از برگه انتخاب نام شرکت، برگه مشخصات اعضای شرکت، دو برگه اظهارنامه اخذ شده از ثبت شرکت ، گواهی پرداخت سی و پنج درصد سرمایه ی اولیه، جواز در صورت اعلام کارشناس ثبت شرکت ، کپی از کارت ملی و صفحات شناسنامه بازرسین و اعضای شرکت، سه نسخه از اساسنامه شرکت پیمانکاری از نوع سهامی خاص که سهام داران همه صفحات را امضا کرده باشند، اخذ گواهی عدم سوپیشینه برای بازرسین و تمامی اعضای شرکت و نهایتا اقرارنامه شرکت که به این شرح است: مدیرعامل و اعضای هیات مدیره به هیچ شغل دولتی دیگر اشتغال نداشته باشند، مدیر عامل شرکت، مدیریت هیچ شرکت دیگری را بر عهده نداشته باشد و در مورد بازرسان نباید نه خود و نه همسر آن ها از شرکت حقوق بگیرند و نباید هیچ نسیبت خویشاوندی تا درجه ی سوم از طبقه ی اول و دوم با مدیران شرکت داشته باشند.


برچسب ها: 

تاریخ: 
محتوا:  ثبت شرکت پیمانکاری چگونه انجام می شود
5
star star star star star

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد