ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

برای ثبت شرکت می توان از شرکت های مختلفی با توجه به نیاز و امکانات خود و همچنین مسئولیت هایی که در قبال تشکیل آن ها در پی خواهد داشت، استفاده کنید. ثبت شرکت دارای قوانین و شرایط خاصی است که با توجه اساسنامه آن تنظیم می گردد و برای ثبت انواع شرکت دارای یک پایه یکسان و مشخص می باشد ولی در بعضی بندها و تبصره ها با یکدیگر تفاوت پیدا می کنند. شرکت سهامی عام، شرکتی بازرگانی می باشد چناچه ماهیت عملیات آن انجام امور بازرگانی نباشد، در این شرکت ها سرمایه شرکت به سهام تقسیم بندی می گردد که قسمتی از این سرمایه به شکل سهام به فروش مردم و افراد عادی قرار داده می شود. در یک شرکت سهامی عام، تعداد نفرات سهام دار از سه نفر نباید کمتر باشد. مسئولیت سهامداران نیز فقط محدود به مبلغ اسمی سهام خود می باشد و مسئولیت خاصی را متحمل آن ها نمی گردد. در این نوع شرکت ها، کلمه سهامی عام در قسمت ثبت شرکت باید قبل و بعد از نام شرکت بدون فاصله آورده شود و در کلیه اطلاعیه ها و اسناد و آگهی ها باید به طور روشن و شفاف کلمه سهامی عام عنوان گردد. در ثبت شرکت سهامی عام نیز مانند ثبت دیگر شرکت ها احتیاج به مدارک و گواهی می باشد که توسط موسسه ثبت کننده درخواست می گردد که در ادامه به آن پرداخته می شود.

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی عام

از جمله مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی عام ، ۲نسخه اظهارنامه و طرح اساسنامه شرکت سهامی عام و صورت جلسه مجمع عمومی موسسین، صورت جلسه هیات مدیره که تعداد مدیران حداقل ۵ نفر است گواهی بانکی مربوط به واریز ۳۵ درصد حداقلی سرمایه و همچنین تعهد توسط موسسین آن، فتوکپی شناسنامه موسسین، مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز، آگهی دعوت مجمع موسس در روزنامه های مشخص شده می باشد که برای پذیره نویسی نیز علاوه بر مدارک فوق  ۲نسخه از طرح اعلامیه پذیره نویسی نیز ضروری است.
در مطالب بعدی در مورد ثبت شرکت سهامی خاص اطلاعات کافی داده خواهد شد....


برچسب ها: 

تاریخ: 
محتوا:  ثبت شرکت سهامی عام
5
star star star star star

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد