ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری

ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری

راه های کسب درآمد و ایجاد یک کسب و کار با ثبت شرکت رسمیت پیدا می کند ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری جهت توسعه بخشیدن و رفاه اقتصادی و حضور پیداکردن در بازارهای بین المللی می تواند بسیار مفید باشد. ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری در این بخش ها باعث ایجاد افزایش یافتن درآمد و سوددهی بالاتر، ایجاد اشتغال بیشتر برای افراد گشته و همین طور باعث افزایش تولید کالاها و خدمات صنعتی گردد. مناطق آزاد دارای مزایای قابل توجهی می باشند که باعث می گردد افراد زیادی تمایل به ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری داشته باشند. ثبت شرکت در این مناطق باعث خواهد شد از ویژگی های آسان سرمایه گذاری و استفاده از سیستم های سهل و آسان بانکداری، مالی، قوانین بیمه و کاری غیره بهره مند گردید. در این مناطق سازمان مستقل و مقررات تنظیم شده برای اداره آن ایجاد شده است از جمله شواری عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی می باشد که بر اساس ضوابط پیش تنظیم شده این سازمان می توان به فعالیت پرداخت. از جمله مزایای ثبت شرکت در این مناطق را می توان به بهره مندی از معافیت های مالیاتی چند ساله عنوان کرد که باعث می گردد افرادی که قصد ثبت شرکت دارند دیگر نگرانی باعث پرداخت مالیات نداشته باشند و بتوانند فعالیت خود را گسترده کرده و زمانی که نتیجه گیری خوبی از کسب و کار خود پیدا کردند به پرداخت تعرفه های دولتی  مالیاتی بپردازندکه می توان گفت جز امتیازات اصلی ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری می باشد. چناچه قصد ثبت شرکت در مناطق آزاد هستید مقدار سرمایه گذاری شما به صورت حفاظت شده و با داشتن امتیازات زیاد در این منطقه بنا خواهد شد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در مناطق آزاد

جهت ثبت شرکت در این مناطق به مدارکی چون، نامه درخواست برای ثبت شرکت ، اساس نامه شرکت، داشتن مجوز فعالیت توسط سازمان مناطق آزاد و تجاری، گواهی مجمع عمومی هیئت مدیره و اعضا، گواهی صادرشده بانکی مبنی بر سرمایه ۳۵% پرداخت شده و کپی مدارک شناسایی می باشد.
در مقالات بعدی در مورد امتیازات ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری مطالبی ارائه خواهد شد...


برچسب ها: 

تاریخ: 
محتوا:  ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری
5
star star star star star

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد