ثبت شرکت در اروند

ثبت شرکت در اروند :
مدارک شرکت با مسئولیت محدود
۱٫ دو نسخه شرکتنامه که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی شرکاء رسیده باشد .
۲٫ دو نسخه تقاضا نامه که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی شرکاء رسیده باشد .
۳٫ دو نسخه اساسنامه شرکت با مسولیت محدود که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی شرکاء رسیده باشد.


برچسب ها: 

تاریخ: 
محتوا:  ثبت شرکت در اروند
5
star star star star star

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد