ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

تعریف شرکت با مسئولیت محدود :
شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بعد از ثبت شرکت بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تامیزان سرمایه خود درشرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در اسم شرکت باید عبارت “با مسئولیت محدود” قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد.
مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
۱- فتوکپی شناسنامه شرکاء
۲- کارت ملی شرکاء
۳- گواهی عدم سوءپیشینه هیئت مدیره و مدیرعامل
مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود :
۱- انعقاد قرارداد ثبت شرکت با مسئولیت محدود با ثبت شرکت مدیران
۲- تهیه مدارک لازم
۳- انتخاب نام برای شرکت و ثبت نام شرکت
۴- امضاء اساسنامه و فرم های مورد نیاز
۵- طی نمودن مراحل اداری در اداره ثبت شرکت ها توسط ثبت مدیران (حداکثر زمان مورد نیاز ۲۰ الی ۴۰ روز )
۶- تحویل شماره ثبت، آگهی ثبت و روزنامه رسمی به مشتری
نکات :
۱- ثبت شرکت با مسئولیت محدود در زمان بسیار کمتری (در صورت تمایل متقاضی) توسط ثبت مدیران انجام می شود.
۲- هزینه های ثبت شرکت با مسئولیت محدود و دستمزد وکلا به متقاضی اعلام می گردد.
۳- کلیه صورت جلسات ثبت توسط ثبت مدیران تنظیم می گردد.


برچسب ها: 

تاریخ: 
محتوا:  ثبت شرکت با مسئولیت محدود
5
star star star star star

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد