تمدید کارت بازرگانی

تمدید کارت بازرگانی

مدارک لازم جهت تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی
۱-تکمیل فرم مشخصات بازرگانی وتعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و فرم روابط عمومی
۲- ارایه اصل کارت بازرگانی
۳- یک قطعه عکس با زمینه سفید
۴ – جوابیه استعلام اداره دارایی و تامین اجتماعی
(توجه۱: لطفاً توجه داشته باشید آدرسی که به اداره کل امور اقتصادی و دارایی جهت درج در استعلام اداره دارایی می دهید همان آدرس محل کارتان باشد که در کارت بازرگانی تان درج شده است.در صورت تغییر آدرس محل کارتان آدرس جدید در استعلام دارایی درج شود.)
(توجه۲:لطفاً توجه داشته باشید که هنگام تحویل مدارک به اتاق بازرگانی بیش از دو ماه از تاریخ استعلام دارایی و تامین اجتماعی نگذشته باشد.)
(توجه۳: کدپستی ارایه شده در استعلام دارایی باید با کدپستی سند یا اجاره خط مطابقت داشته باشد )
۵ – کپی از اجاره خط بنگاهی به همراه کد رهگیری یا اجاره خط محضری و یا کپی سند ملک
(توجه۴: کدپستی سند یا اجاره خط ‌ بایستی با کدپستی استعلام دارایی و بقیه موارد یکسان باشد.)
۶ – ارائه کدپستی صحیح محل کار و منزل
۷ – کپی برگه کد اقتصادی یا پیش ثبت نام کد اقتصادی
۸ – ارائه اظهارنامه ارزش افزوده سال۹۰و۹۱ و۹۲جهت محاسبه مبلغ یک در هزار فروش
۹ – – پرداخت مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال حق عضویت اتاق به شماره ۰۱۰۶۰۴۲۹۵۴۰۰۲ بانک ملی بنام اتاق بازرگانی
۱۰ – واریز مبلغ ۴۴۰٫۰۰۰ ریال بنام خزانه کشور به حساب جاری سیبا شماره ۲۱۷۵۸۰۳۹۵۰۰۰۶ بانک ملی
اشخاص حقیقی که بیش از دو سال از تاریخ آخرین تمدید کارت آنها گذشته است علاوه بر موارد فوق مدارک ذیل را نیزآماده فرمایند:
_ گواهی عدم سوء پیشینه
_جوابیه استعلام از استعلام گمرک
_تکمیل برگه “د” (فرم گواهی امضاء) (بایستی به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه شود و در آنجا فرم د امضاء گردد)
_ تکمیل برگه”الف”(اظهاریه بانکی) با مراجعه به بانکی که شرکت در آن حساب جاری دارد . قید عبارت “صاحب حساب فاقد چک برگشتی است” توسط بانک الزامی است
_کپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی پشت و رو در یک صفحه
_کپی از کارت پایان خدمت یا کارت معافیت (برای متولدین سال ۱۳۳۷ به بعد) پشت و رو در یک صفحه
_کپی از آخرین مدرک تحصیلی (آخرین مدرک تحصیلی حداقل بایستی دیپلم باشد)
_واریز مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب ۲۲۰۲۱۰۸۳۱۰ نزد بانک تجارت جهت حضور در دوره توجیهی متقاضیان دریافت کارت بازرگانی
مدارک لازم جهت تمدیدکارت بازرگانی اشخاص حقوقی
۱- تکمیل فرم مشخصات بازرگانی و تعهد نامه دریافت کارت بازرگانی و فرم روابط عمومی
۲- ارایه اصل کارت بازرگانی
۳- یک قطعه عکس از مدیر عامل
۴- جواب استعلام دارایی و تامین
(توجه۱: لطفاً توجه داشته باشید آدرسی که به اداره دارایی جهت درج در استعلام اداره دارایی می دهید همان آدرس محل کارشرکت باشد که در کارت بازرگانی تان درج شده است.در صورت تغییر آدرس شرکت، آدرس جدید در استعلام دارایی درج شود.)
(توجه۲:لطفاً توجه داشته باشید که هنگام تحویل مدارک به اتاق بازرگانی بیش از دو ماه از تاریخ استعلام دارایی و تامین اجتماعی نگذشته باشد.)
(توجه۳: کدپستی ارایه شده در استعلام دارایی باید با کدپستی سند یا اجاره خط باید مطابقت داشته باشد )
۵ – کپی از اجاره خط بنگاهی بنام شرکت به همراه کد رهگیری یا اجاره خط محضری بنام شرکت یا کپی سند ملک به نام شرکت
(توجه ۴: نوع کاربری سند یا اجاره خط ارائه شده بایستی تجاری یا اداری باشد )
(توجه۵: کدپستی سند یا اجاره خط بایستی با استعلام دارایی و بقیه موارد یکسان باشد . )
۶ – در صورت هر گونه تغییرات در مشخصات شرکت(نام شرکت-سرمایه-سهام داران-هیئت مدیره…..)آگهی تغییرات روزنامه رسمی جهت درج تغییرات در کارت بازرگانی الزامی است.
۷- دریافت برگه شناسه ملی شرکت
۸- برگه کد اقتصادی شرکت
۹- درج کدپستی و کد ملی اعضاء هیئت رئیسه
۱۰ – ارایه اظهارنامه ارزش افزوده سال۹۰و ۹۱ و ۹۲ شرکت جهت محاسبه مبلغ یک در هزار فروش الزامی می باشد
۱۱ – پرداخت مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال حق عضویت اتاق به حساب جاری سیبا به شماره ۰۱۰۶۰۴۲۹۵۴۰۰۲ بنام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کرمان(بانک ملی)
۱۲ – واریز مبلغ ۴۴۰٫۰۰۰ ریال بنام خزانه کشور به حساب جاری سیبا شماره ۲۱۷۵۸۰۳۹۵۰۰۰۶(بانک ملی)
اشخاص حقوقی که بیش از دو سال از تاریخ آخرین تمدید کارت آنها گذشته است علاوه بر موارد فوق مدارک ذیل را نیزآماده فرمایند:
_ گواهی عدم سوء پیشینه (مدیر عامل)
_جوابیه استعلام از استعلام گمرک
_تکمیل برگه “د” (فرم گواهی امضاء) (بایستی به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه شود و در آنجا فرم د امضاء گردد)
_ تکمیل برگه”الف”(اظهاریه بانکی) با مراجعه به بانکی که شرکت در آن حساب جاری دارد . قید عبارت “صاحب حساب فاقد چک برگشتی است” توسط بانک الزامی است
_کپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل پشت و رو در یک صفحه
_کپی از کارت پایان خدمت یا کارت معافیت مدیر عامل (برای متولدین سال ۱۳۳۷ به بعد) پشت و رو در یک صفحه
_کپی از اساسنامه ، اظهارنامه ثبت شرکت ها و آگهی تاسیس، آگهی تغییرات در روزنامه رسمی
_کپی از آخرین مدرک تحصیلی مدیرعامل(آخرین مدرک تحصیلی حداقل بایستی دیپلم باشد)
_واریز مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب ۲۲۰۲۱۰۸۳۱۰ نزد بانک تجارت جهت حضور در دوره توجیهی متقاضیان دریافت کارت بازرگانی


برچسب ها: 

تاریخ: 
محتوا:  تمدید کارت بازرگانی
5
star star star star star

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد