تغییر آدرس شرکت

مراحل تغییر آدرس شرکت :
تکمیل مدارک توسط موکل و تحویل به کارشناس
کپی آگهی تاسیس
کپی روزنامه رسمی
کپی مدارک شناسایی همه ی اعضاء
در صورت داشتن تغییرات کپی آگهی آخرین تغییرات
تحویل مدارک به وکلا
صدور صورتجلسه و تحویل به موکل جهت امضا
تحویل مدارک به اداره ثبت توسط ثبت مدیران
در صورت نقص در مرحله تایید نهایی ایراد اعلام شده رفع و با هماهنگی با موکل نقص اصلاح شده درهمان روز تایید می گردد. ( ارسال اینترنتی یک نسخه از اطلاعات به کارشناسی )
تایید نهایی و صدور آگهی تغییرات :
تقریبا دو هفته پس از صدور آگهی صدور در روزنامه رسمی


برچسب ها: 

تاریخ: 
محتوا:  تغییر آدرس شرکت
5
star star star star star

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد