بررسی هزینه ثبت شرکت

بررسی هزینه ثبت شرکت

به طور کلی میانگین هزینه ثبت شرکت که شامل مبلغ واریزی اولیه و میزان سرمایه ی ابتدایی ثبت یک شرکت است، مقدار زیادی نیست اما باید توجه داشت هزینه ثبت شرکت فقط قسمتی از هزینه ثبت شرکت را شامل می شود.  به عنوان مثال هزینه ثبت شرکت همانند حق ثبت، حق درج، حق وکالت و... اما هزینه ی انجام عملیات ثبت شرکت بنا بر کیفیت آن مقدار متفاوتی است که دستمزد موسسه ی ثبت شرکت محسوب می شود.

حال به بررسی برخی از این هزینه ها می پردازیم.

  • هزینه ی پستی: بعد از پرکردن فرم ها و کامل کردن مدارک مورد نظر باید نسبت به پست این مدارک از طریق ادارت پست هر شهر اقدام نماییم که میزان این هزینه هر ساله تغییر می کند.
  • هزینه ی حق ثبت: این هزینه معادل هزینه باطل کردن فیش سرمایه می باشد که متناسب با میزان سرمایه های مختلف تغییر می کند و میزان آن نیز متغیر است.
  • هزینه ی حق درج: منظور از این هزینه، هزینه حق درج در روزنامه ی محلی و روزنامه ی رسمی کل کشور است که اولی در اداره ثبت شرکت و دومی از طریق اینترنت پرداخت می گردد.
    البته باید توجه داشت که هزینه های دیگری اعم از هزینه ی تعیین نام، هزینه ی پاکت و پوشه، هزینه ی پلمپ دفاتر تجاری، هزینه تشکیل دادن پرونده ی مالیاتی و...نیز در زمینه ی ثبت یک شرکت وجود دارند.

هزینه ثبت شرکت ارزان

بدیهی است که اگر عملیات ثبت در موسسه ی ثبت شرکت مورد نظر بدون پشتیبانی انجام گیرد کم هزینه تر از حالتی است که این عملیات با پشتیبانی انجام شود. بنابراین توجه داشته باشید که ثبت شرکت کم هزینه لزوما به نفع شما نیست بلکه گاهی این امر به دلیل عدم انجام امور بعد از ثبت و یا عدم توجه به زمان و در نتیجه طولانی شدن زمان ثبت از سوی موسسه ی ثبت شرکت مورد نظر است.


برچسب ها: 

تاریخ: 
محتوا:  بررسی هزینه ثبت شرکت
5
star star star star star

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد